Boplats Bligehöj finns vid Harlösa Donationshus somär en museiförening

platser utan glasskiosker

sju annorlunda utflyktsmål i Vombsjösänkan

där natur och kulturarv möter berättelser och samtidskonst

Boplats Bligehöj

Familjeinriktat uteseum om fåglarna runt knuten
Harlösa Donationshus - ett ovanligt ålderdomshem från 1800-talet

HITTA HIT

HITTA PÅ HÄR

En enkel utmaning för hela familjen

På väggen sitter fem lådor med djurtema. Vilken tycker du inte hör hemma här? Det är lite som fem myror är fler än fem elefanter. Det kan finnas flera svar...

Skapa tillsammans

Titta på modellerna av fåglar i skåpet. Ta en bild på den du tycker bäst om. Skriv fågelns namn och varför du valt just den.

Kluring

I lådorna och vid fågelskåpet finns flera kluriga frågor. Om du vill ha hjälp med svaren finns de på den stora skylten...

HITTA HIT