Krankesjöns rastplats sköts av Lunds kommun och ligger inom det militära övningsfältet Revingehed

platser utan glasskiosker

sju annorlunda utflyktsmål i Vombsjösänkan

där natur och kulturarv möter berättelser och samtidskonst

Gömslet vid Krankesjön

Krankesjön - en av Sveriges finaste fågellokaler
Rastplats vid Skåneleden

HITTA HIT

HITTA PÅ HÄR

En enkel utmaning för hela familjen

Här finns både ett gömsle i vassen och ett högt fågeltorn men de är ganska väl gömda. Kan du hitta dem? Tips. Från grillplatsen går det stigar till dem båda.

Skapa tillsammans

Välj en plats och skapa en Mandala av det du hittar på marken. Ta ett foto och skicka till vårt instagram!

Kluringar

Kan du gissa vilka 5 rovfågelarter som håller till i Krankesjöns närhet? Du hittar svaret om du lägger ihop rovfåglarna du ser på skyltarna i gömslet och på bryggan dit ut.
På bilden nedan ser du en rovfågel som numera är mycket vanlig i Skåne. Den är lätt att känna igen när den flyger. Varför då? Även denna fågel kan du hitta på skyltarna.

HITTA HIT