Hammarlunda mölleförening

platser utan glasskiosker

sju utflyktsmål i Vombsjösänkan

där natur och kulturarv möter berättelser och samtidskonst

Hammarlunda mölla

En ståtlig holländare
Ljusskulptur på möllebacken

HITTA HIT

HITTA PÅ HÄR

En enkel utmaning för hela familjen

Gå runt möllan. Den har röda portar på både framsidan och baksidan. Varför behövde möllan ha två portar? Ett tips ger skulpturen Odlaren som står på möllebacken. 

Skapa tillsammans

På vardera sidan om möllan ligger stora stockar som en gång satt på det stora möllevingarna.
Skriv ditt förnamn med gräs eller andra växter på marken och lägg på en av stockarna. Ta ett foto på ditt namn och dela att du var här. Lägg upp på vårt instagram! Vem var här?

Kluring

Möllan är en form av vindkraftverk. På moderna vindkraftverk vrids propellrarna automatiskt till lagom vinkel mot vinden. Men hur flyttade man förr kvarnvingarna? Gå ett varv runt möllan och se om du kan lura ut det. Ett tips är att titta på den breda "balkongen".

HITTA HIT